รายนามคณะกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2476

0

1. พระยาบริรักษ์เวชชการ สภานายก

2. ม.จ.วัลลภากร วรวรรณ เลขาธิการ

3. พระไวทยวิธีการ เหรัญญิก

4. พระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ กรรมการ

5. พระชาญวิธีเวชช์ กรรมการ

6. พระจรัญโรควิจารณ์ กรรมการ

7. หลวงไวทเยศรางกูร กรรมการ

8. หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ กรรมการ

9. หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ กรรมการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่