แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : : The Medical Association of Thailand

0

mmm01-5785705 mmm04-9703337
mmm12-2136685 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2464
(ชื่อย่อ พสท.)
                     1.  สมาชิกสามัญตลอดชีพ (ค่าบำรุงครั้งเดียว 2,000 บาท)                      2.  สมาชิกสามัญจากราชวิทยาลัย (ค่าบำรุงปีละ 50 บาท)

                     3.  ยุวสมาชิก

            ท่านสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (เมื่อกรอกใบสมัครสมาชิกแล้วส่ง Fax มาที่  02-314-6305) ดาวน์โหลดในสมัครสมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียอดเพิ่มเติมได้ที่

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเพทฯ 10310

โทร.02-314-4333 ,02-318-8170 โทรสาร 02-314-6305


 

mmm05-2747571
mmm11-1647080 top-4818511mmm10-2321923 mmm06-5638181